Henk Adriani Fine Art Fotograaf

Fine Art  Photography

Een aanzienlijk deel van de foto’s vastgelegd door fotograaf Henk Adriani valt onder de noemer ‘Fine Art Fotografie’. Hoewel de term voor velen enigszins herkenbaar is, blijft de exacte definitie vaak vaag. In feite bestaat er geen strikte definitie voor deze term. Dus, wat betekent Fine Art Fotografie eigenlijk?

Gelukkig zijn er enkele kenmerken die alle fine art foto’s delen, waardoor deze ogenschijnlijk vage fotografische stijl beter begrepen kan worden. Het essentiële element in fine art fotografie is de visie van de fotograaf. Bij fine art ligt de focus niet op het letterlijk vastleggen van de realiteit, maar op het overbrengen van een persoonlijke kijk op de werkelijkheid of het communiceren van een boodschap. Met de opkomst van digitale fotografie zijn er natuurlijk prachtige mogelijkheden ontstaan.

In plaats van het simpelweg vastleggen van een moment in de werkelijkheid, wordt met fine art fotografie eerder een geënsceneerd kunstwerk gecreëerd. Vanuit de visie en emotie van de fotograaf wordt zorgvuldig toegewerkt naar de meest expressieve vorm hiervan, vastgelegd in de vorm van een foto. Een foto met een diepere betekenis, een verhaal, of zelfs een krachtige boodschap. Bij fine art fotografie fungeren de camera en de resulterende foto als middelen om het verhaal en de visie van de fotograaf te communiceren.

Waar Henk Adriani de wereld van Fine Art Fotografie betreedt, blijken zijn foto’s zeker binnen deze categorie te vallen. Hij omarmt zijn camera om te ontsnappen aan de alledaagse realiteit, op zoek naar de schoonheid in de samengevoegde verbeelding van hemzelf en het model. Samen creëren ze een wereld waar ruimte is voor zelfexpressie en het belichten van de ware schoonheid van het model. Bovendien worden de emoties van Henk Adriani en/of het model op kunstzinnige wijze via de camera omgezet in een betoverend verhaal.

Bekijk  mijn werk op Artmajeur

Fine Art Fotografie

Laat een antwoord achter